Het Wijkplatform

Het Wijkplatform

Wijkplatform ‘t Hoogste Belang

Wijkplatform ‘t Hoogste Belang houdt zich bezig met de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk het Hoog. Het platform bestaat uit bewoners van de wijk, de wijkagent en een gemeentelid. De bewoners in het wijkplatform zijn vrijwilliger en hebben zichzelf hiervoor opgegeven. Het wijkplatform komt elke maand op de eerste woensdag van de maand bij elkaar voor een reguliere vergadering en kent diverse subgroepen die zich met specifieke dossiers bezighouden. De vergadering worden gehouden in de Basisschool De Borgwal. Tijdens deze vergadering kunt U als medebewoner aanschuiven met een vraag of opmerking over Uw woongebied. Tevens houden wij U ook op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en projecten in de buurt. Samen met U maken we ons woongebied mooier!!

Doel van het wijkplatform Het Hoogste Belang

Doel van een wijkplatform is om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijk. Die leefbaarheid en veiligheid gaat ons allemaal aan, het moet fijn zijn om in onze wijk te leven en wonen. Het wijkplatform vertegenwoordigt u, de bewoners van de wijk. Wij proberen coördinerend op te treden richting gemeente en politie, verbeteringsvoorstellen in te dienen en de voortgang hiervan te bewaken. Doordat ook de wijkagent en een vaste vertegenwoordiger vanuit de gemeente in het platform zitting hebben, is er direct contact mogelijk met de betreffende instanties. Het wijkplatform is één van de twaalf wijkplatforms in de gemeente Lingewaard. Meer informatie over de doelstellingen van de wijkplatforms, hun financiering etc vindt u op de pagina wijkplatforms in de gemeente Lingewaard.  

Leden

Voorzitter en penningmeester

Hans Duifhuizen Voorzitter wijkplatform het Hoogste Belang Bemmel

Hans Duifhuizen
’t Hoog 19
6681 DE Bemmel
Tel: 0481-463408
Email: voorzitter.hethoog@gmail.com

Secretaris

Marijke Annuschek ten Feld Secretaris Wijkplatform Het Hoog Bemmel

Marijke Annuschek-ten Feld
Postbus 57
6680 AB Bemmel
Tel: 06-24179750
Email: secr.hethoog@gmail.com

Leden

Wil Bonder
Jos Meurs
Jo Huisman
Eric Huisert
Barbara Maiburg (website beheer)
Marian van Moerkerk (website beheer)
Guus Witjes (website en beheer)
Neva Ravnik Witjes (Website beheer)

Gebeidscoördinator Gemeente Lingewaard

Gerrit Kurvers
Ressen, Bemmel, Haalderen en Angeren
Telefoon: 06-12995240

Gebiedsagent

John Jansen
Ressen, Bemmel, Haalderen en Angeren
Telefoon: 0900 8844