Ontsluiting Houtakker

Ontsluiting Houtakker

Afgelopen week kregen we als bewoners een brief van de gemeente mbt de ontsluiting van de Houtakker. Hierbij een reactie van het Wijkplatform:

Beste platformleden en bewoners Het Hoog,

In de brief dd 3 juli geeft de Gemeente aan dat zij hebben gekozen voor volwaardige aansluiting als voorkeursvariant. In de brief wordt de procedure beschreven en kunnen we op dit moment alleen de reactienota opvragen. Daarin zou vermeld moeten zijn waarom toch voor de variant is gekozen die in tegenstelling is met de toezegging van de toenmalige wethouder dhr. F. Schut. We zullen het wijzigingsplan moeten afwachten (begin 2020) waarop we onze zienswijze kunnen indienen. Immers bezwaar tegen het vastgestelde wijzigingsplan is alleen mogelijk als er eerder een zienswijze is ingediend.

Tot zover en voor iedereen een fijne vakantie en in september zal er weer in platformvergadering gepland worden.
— 
Hans Duifhuizen
Voorzitter wijkplatform ‘t Hoogste Belang

Hierbij ook de brief van de gemeente:


Reageren is niet mogelijk.