Contact

Contact

Meldingen Openbaar Gebied

Via de gemeentelijke website kunt u zaken melden die u in het “openbare gebied” hebt opgemerkt en waar iets aan gedaan moet worden. U kunt daarbij denken aan schade, gevaar, overlast of gewoon iets wat beter zou kunnen. Veel meldingen hebben betrekking op het onderhoud van het openbare groen, defect, vervuild of beschadigd straatmeubilair, zoals bankjes, paaltjes etc. en op zaken rondom de speeltuintjes. Verder kunt u ook kapotte straatlantaarns, overlast door hondenpoep of parkeren via deze pagina melden.

Melding woon- en leefomgeving

Wij zouden het als wijkplatform erg waarderen wanneer u een melding ook even in kopie aan ons verzend. Dan kunnen wij samen met u in de gaten houden of de melding tot actie van de gemeente leidt en eventueel ook zaken combineren. Maak een kopie van de melding of stuur ons even een mailtje met de melding via secr.hethoog@gmail.com.