AED / Defibrillator

AED / Defibrillator

AED in het Hoog, Bemmel, Lingewaard In onze wijken en direct daarbuiten zijn diverse AED’s beschikbaar voor noodgevallen met hartfalen. Daarmee is bijna overal binnen enkele minuten een AED bereikbaar. In de gemeente Lingewaard worden de meeste AED’s beheerd door de Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard, zij organiseren ook de opleiding om de betreffende apparaten te bedienen. Er zijn in de wijk een flink aantal mensen opgeleid voor de bediening van de AED en zij kunnen d.m.v. een SMS-alert worden opgeroepen. Een melding gaat in beginsel altijd via 112. Op de volgende locaties zijn AED’s voor publiek gebruik beschikbaar: